home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Hronsek - Drevený artikulárny kostol

Jedinečná stavba dreveného evanjelického artikulárneho kostola v Hronseku pri Banskej Bystrici je krásnym príkladom ľudového staviteľstva a tesárskeho umenia na Slovensku. Kostol postavili v roku 1726 podľa prísnych pravidiel (artikúl), ktoré sťažovali evanjelikom stavbu chrámov.

Poloha a prístup

Obec Hronsek sa nachádza vo Zvolenskej kotline cca 7 km južne od Banskej Bystrice. Drevený kostolík sa nachádza na juhozápadnom okraji obce neďaleko hlavnej cesty. Popri ceste sú aj smerové tabule, ktoré vás navedú priamo k nemu, ale jeho presnejšiu polohu vám pomôžu určiť aj 4 mohutné lipy, ktoré rastú priamo pri kostole. Vstup do kostola zabezpečuje pani kostolníčka, ktorá býva hneď pri kostole každú celú hodinu, ale keď je väčšia skupina vie urobiť aj výnimku.

História

Drevený artikulárny kostol v Hronseku pochádza z roku 1726 a aj keď sa považuje za neskororensančnú stavbu jeho interiérové vybavenie je už čisto barokovou záležitosťou. Za vznik artikulárnych kostolov sa podpísal tzv. Šopronský snem z roku 1681, ktorý zvolal vtedajší rakúsky kráľ a následne na to vydal rezolúciu. V nej evanjelikom povoľoval v každej stolici postaviť iba dva chrámy aj to za veľmi sťažených podmienok. Záverom 25. článku tejto rezolúcie boli artikuly ("pravidlá") ktoré museli evanjelici splniť pri stavbe svojich nových chrámov: kostol musel byť celý z dreva; postavený musel byť bez použitia kovových prvkov; nesmel mať vežu a vchod priamo z ulice a musel byť postavený do jedného roka. Habsburskí zákonodarcovia robili všetko preto, aby protestantom čo najviac sťažili podmienky stavby ich chrámov a tým aj ich trvácnosti. Drevený kostolík v Hronseku spĺňa všetky tieto podmienky a stojí do dnes. Napriek strohému exteriéru je interiér kostola vybavený vzácnym barokovým mobiliárom. Kostol je postavený na krížovom pôdoryse, pričom hlavné krídlo s hlavným vstupom, oltárom, organovou emporou a zemianskou "lóžou" je výnimočne kratšie, ako sú bočné dve. Kedže celý interiér kostola je v podstate dvojpodlažný, kapacita miest na sedenie sa tak zvýšila na úctyhodných 1100 miest. Ďalšou výnimočnosťou je aj to že takmer všetky miesta v kostole sú situované tak aby mal veriaci čo najlepší výhľad na oltár a na centrum diania. Tento jav dosiahol stavebník zošikmením jednotlivých tribún, čím tak vznikol akýsi amfiteátrový priestor. Jednotlivé lode sú zaklenuté drevenou valenou klenbou, avšak centrálny priestor má rovný strop. Celý kostol je postavený systémom hrazdenej trámovej konštrukcie z vnútornej strany obitej došteným plášťom. Charakteristickým prvkom tejto stavby sú aj horizontálne šindľové striešky chrániace vodorovné trámy na stenách v etxeriéri. Ku kostolu patrí malá drveená zvonica ktorá je postavená rovnakou technikou ako kostol.

Stojí za to si všimnúť
>> areál kostola dotvárajú štyri cca 250-ročné lipy, ktoré robia v letných mesiacoch príjemný tieň a pri ich hrubých kmeňoch sa dá oddýchnuť na lavičkách.
>> vnútorné zariadenie kostola, ktoré tvorí okrem iného aj veľmi vzácny a zaujímavý barokový oltár z roku 1739. Zvláštnosťou tohto oltára je to, že do jeho strednej časti sa vždy vkladá iný oltárny obraz a to vždy podľa aktuálneho sviatku kresťanského roka. K dispozícii tak je dokopy 6 obrazov, ktoré namaľoval v roku 1771 maliar Samuel Mialovič. Ďalšou vzácnou pamiatkou je aj barokový organ z roku 1764, ktorý vyhotovil banskobystrický majster Martin Podkonický.
>> Architektonické a umeleckohistorické detaily v interiéri ako aj exteriéri napr. trámy stĺpov v interiéri s vyrezávanými rustikálnymi ionskymi hlavicami, profilované a vykrajované lišty na emporách, vypalované historické nápisy s datovaním na organovej empore atď
>> Krásu v detaile jednotlivých tesárskych prvkov a spojov, ktoré sú niekde spevnené drevenými kolíkmi. Práve tesárske spoje a ich nevšedné prevedenie dodáva tejto stavbe jej neobyčajný a výnimočný charakter.
>> historizujúce členenie okenných tabúľ vytvára štruktúru medového plástu. V renesančnom a barokovom umení veľmi obľúbený prvok.
>> kladenie drevených šidľov na vodorovných strieškach do skosenej drážky.
>> Kostol v Hronseku je jedným z piatich artikulárnych kostolov na Slovensku. V roku 2008 bol zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Literatúra a pramene
Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissmus. Bratislava, 2009
Slávik, J.: „ Dejiny Zvolenského evanjelického a. v. bratstva a seniorátu.“B. Štiavnica 1921
Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1968
Kol. autorov.: Hnuteľné pamiatky Stredoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. SUPSOP Banská Bystrica, 1970
Rusina,I. a kol.: Dejiny slovenského výtvarného umenia - umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Renesancia. SNG, Slovart 2009
Fotogaléria
       
pohľad od severozápadu areál kostola so stáročnými lipami pohľad z ľavého brehu Hrona severná loď kostola drevená zvonica z roku 1726
detail hrazdenej trámovej konštrukcie okenné tabule so šesťuholníkovými sklíčkami zaliatymi do cínu jeden z bočných vstupov prevedenie tesárskych spojov s drevenými kolíkmi vodorovné trámy prekryté dreveným šindľom
tesárska výzdoba jedného z bočných vstupov šindľová strieška nad vodorovným trámom interiér kostola pôdorys kostola  
       
         

 

súvisiace stránky
www.drevenykostolik.sk
www.hronsek.sk
www.venda.sk
 
 
tipy v okolí
rk. kostol v Hornej Mičinej
rk. kostol v Sliači
rk. kostol v Zolnej
rk. kostol v Dúbravici
renesančný kaštieľ v Dúbravici
rk. kostol v Ponikách
rk. kostol v Čeríne

 

 

© Hispam.sk TOPlist