home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Dúbravica - kostol sv. Žofie

Tento malý, jednoloďový, gotický kostolík dala postaviť niekedy v 15. storočí tunajšia šľachtická rodina Dúbravických. Nachádza sa v krásnej hornatej krajine na úpätí Poľany medzi Zvolenom a B. Bystricou. Svojou polohou patrí do početnej skupiny vidieckych stredovekých kostolíkov postavených v strede zvolenskej kotliny.

Poloha a prístup

Obec Dúbravica sa nachádza vo Zvolenskej kotline (cca 15 km od Banskej Bystrice) na ceste medzi dedinami Čerín a Poniky. Kostol sv. Žofie je v strede obce hneď pri hlavnej ceste, takže sa nedá minúť. Najlepší priamy (autobusový) prístup do obce je z Banskej Bystrice, ale dá sa aj zo Zvolena. Kostol je filiálkou ponickej farnosti, takže pre prípad že sa chcete pozrieť dnu (čo stojí ozaj za to!) treba ísť navštíviť bratov kapucínov do Poník a oni s vami vybehnú. Východne od kostola sa nachádza (už teraz ruina) neskorogotického kaštieľa Dúbravických, ktorý aj napriek svojmu havarijnému stavu má stále niečo doseba!

História

Ako obec, sa Dúbravica spomína v diplome z r. 1400, 1424 a v chotárnej listine z roku 1557. V stredoveku patrila obec do Ľupčianskeho panstva až po roku 1450 prešla do vlastníctva Dúbravickovcov. Tento rod si tu postavil aj svoje rodové sídlo, ktorým je priľahlý neskorogotický kaštieľ aj so zaujímavými zachovaným renesančnými detailmi. Tento šľachtický rod dal niekedy v 2. polovici 15. storočia postaviť aj tunajší kostol sv. Žofie. Na stavbe je možné badať a neskoršie stavebné úpravy (napríklad renesančné okno s kovanou mrežou na južnej stene). Interiér kostola bol v 2. polovici 18. storočia zbarokizovaný. Z toho obdobia pochádza aj väčšina inventáru kostola. (hlavný a bočný oltár, kazateľnica, drevená empora - konštrukcia) Pred barokovou prestavbou interiéru sa miesto dnešného barokového oltára, nachádzal gotický krídlový tabuľový oltár so vzácnym neskorogotickým tabuľovým obrazom Kristovho príbuzenstva, datovaným do roku 1515. Tento obraz bol jedným z mnohých donačných darov bohatej šľachtickej rodiny Dúbravických. Obraz sa dnes nachádza v Maďarskej národnej galérii (Magyar Nemzeti Galéria) v Budapešti. V blízkej minulosti kostol prešiel "rekonštrukciou" a modernizáciou interiéru pri ktorej sa hlavne zdvihla podlaha vo svätyni, obnovila baroková empora a pribudli nové lavice.

Je to malá jednoloďová stavba s polygonálnou svätyňou a pridruženou osemhrannou vežou na severe. Loď kostola má rovný drevený strop, svätyňa je zaklenutá rebrovou klenbou s dekoratívnym svorníkom vo vrchole.

Stojí za to si všimnúť
>> už celkovo sa dá povedať že tento kostolík je dosť zabudnutý a turistami hodne opomenutý, popri tom je veľmi zaujímavý a po umeleckej stránke veľmi hodnotný. Aj keď nepatrí medzi ranogotické kostoly, ktoré sú v jeho okolí a pýšia sa nádhernými gotickými nástennými maľbami, má záujemcovi o históriu a umenie čo ponúknuť. Aj keď je z vonka veľmi jednoduchý, jeho bohatý barokový interiér patrí medzi najkrajšie v regióne.
>> kamenný sedlový portál na južnej stene lode
>> veľmi pozoruhodný barokový hlavný oltár z roku 1760, ktorý je zachovaný vo svojej pôvodnej podobe (čo sa dneska už tak často nevidí). V tak malom kostolíku je významnou dominantou a svojím rezbárskym spracovaním sa umeleckým spracovaním je významným prínosom pre celý kostol
>> neskorogotická kamenná krstiteľnica, ktorá je utopená v zdvihnutej podlahe presbytéria a nevidieť tak jej možnú pätku. Na nej je drevený ranobarokový vrchnák s erbom donátorskej rodiny Dúbravických a letopočtom 1694.
>> jedinečný drevený portál do sakristie s pekovaním (jamky ktoré sú v ňom vydlabané, aby lepšie chytila omietka) čo svedčí o tom, že bol z južnej strany (v lodi) skrytý pod omietkou.
>> zaklenutie sakristie, ktorá je umiestnená v osembokej veži, tvorí jedno pole krížovej rebrovej klenby, čo je veľmi atipické a nezvyčajné.
Literatúra a pramene
Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissmus. Bratislava, 2009
Slávik, J.: Dejiny Zvolenského evanjelického a. v. bratstva a seniorátu.B. Štiavnica 1921
Ragač, R.: Stredoveký hrádok v Dúbravici. Ústav pamäti národa, Bratislava
 
 
Fotogaléria
       
pohľad od juhozápadu
pohľad od severozápadu
gotické okno s kružbou
zamurovaný gotický sedlový portál na južnej tene
mohutná oktogonálna veža so sakristiou v spodnej časti
renesančná kovaná mreža - ovšem pri obnove daná naopak :-)
barokový interiér kostola
klasicistická kazateľnica z konca 18. storočia
drevená empora novodobo upravená
hlavný barokový oltár sv. Žofie z roku 1760
datovanie s erbom na hlavnom oltári
detail unikátnej rezbárskej výzdoby na hlavnom oltári
neskorogotická socha zmŕtvychvstalého Krista zo zač. 16. storočia
gotický svorník vo svätyni
neskorogotická krstiteľnica s barokovým vrchnákom erbom Dúbravických a datovaním 1694
klasicistická strieška nad kazateľnicou
rokokový bočný oltár sv. Margity z 3/4 18. storočia
detail bočného oltáru s výjavom sv. Juraja
baroková zárubeň s pekovaním - vchod do sakristie
baroková zárubeň od sakristie
     
neskorogotická klenba v sakristii
renesančná kovaná mreža pohľad z empory kostola
     
         

 

súvisiace stránky
www.dubravica.sk
 
 
 
 
tipy v okolí
renesančný kaštieľ v Dúbravici
rk. kostol v Ponikách
rk. kostol v Čeríne
rk. kostol v Hornej Mičinej
rk. kostol v Zolnej
 
 

 

 

© Hispam.skTOPlist