home pamiatky odkazy o stránke kontakt

TOPlist

 

 

 

 

 

 

 

Technické pamiatky

Šahy - sýpka pri kostole
Baroková budova sýpky vznikla okolo roku 1700 prebudoaním pôvodnej stredovekej časti bývalého premonštrátskeho kláštora, ktorého súčasťou bol aj kláštorný kostol stojaci na mieste dnešného farského kostola Nanebovzatia P. Márie.
Nová Ves nad Žitavou - renesančný most
Starobilý kamenný most pochádzajúci zo 17. storočia sa nachádza v miernej dolinke medzi dedinami Nová Ves nad Žitavou a Veľké Chyndice hneď vedľa cesty. Je v dobrom stave a premosťuje potok Drevenica.
Kráľova pri Senci - neobarokový most
Tento neobarokový most bol postavený v roku 1904 posledným majiteľom tunajšieho už zaniknutého kaštieľa ... Pálffym. Most bol súčasťou veľkého anglického parku, ktorý sa už do dnešných dní nezachoval.
Nové Zámky - jazdiareň
Táto neobyčajná technická stavba, ktorá sa nachádza iba kúsok od historického centra Nových Zámkov, bola postavená na konci 19. storočia ako mestská konská jazdiareň.
Palárikovo - vodojem
Unikátna celodrevená vodárenská veža sa nachádza v historickom parku kaštieľa v Palárikove. Veža je vysoká 22 metrov a vybudovaná bola v roku 1869. Tento stredoeurópsky unikát je voľne prístupný pri prechádzke parkom.
Hurbanovo - kočiareň
V areály bývalého Steinerovského kaštieľa (dnes reštaurácia Zlatý Bažant) sa v jeho zadnej časti nachádza jedinečná budova starej kočiarne, ktorá patrila ku kaštieľu. Na prvý pohľad obyčajná stavba skrýva veľa zaujímavých architektonických detailov.
   
   
   
   
 
   
   
.