home pamiatky odkazy o stránke kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaštiele a kúrie

Svätý Anton - Antol

Pôvodne dvojkrídlový barokový kaštieľ s kaplnkou dal postaviť niekedy pred rokom 1700 Štefan II. Koháry. Do jeho štvorkrídlovej podoby, ako ho môžeme vidieť dnes ho dal prestavať Andrej Jozef Koháry v roku 1750.
Betliar
Kaštieľ vznikol z niekdajšieho stredovekého sídla Bebekovcov. Pred rokom 1600 získali toto sídlo Andrássyovci, ktorí ho vlastnili až do roku 1945. Svoju romantickú podobu mu vtlači až gróf Emanuel Andrássy v rokoch 1880 - 86.
Brhlovce
Jednoduchá bloková stavba barokového kaštieľa tvorí dominantu nad obcou Brhlovce, ktorá je známa hlavne svojim unikátnym súborom kamenných obydlí. Momentálne je kaštieľ v rekonštrukcii.
Brodzany
Renesančný kaštieľ s mohutnými hranolovými vežami na nárožiach a pristavaným neobarokovým krídlom sa nachádza v prostredí krásneho anglického parku na hornej nitre.
Budmerice
Tento nádherný kaštieľ si dal postaviť v roku 1889 Ján Pálffy v historizujúcom štýle francúzskych zámkov. Je umiestnený do krásneho anglického parku s množstvom exemplárov exotických drevín.
Dolná Krupá
Pôvodne barokový kaštieľ dal postaviť v roku 1754 Anton Brunsvik. Najväčší rozmach zažila stavba v 20-tych rokoch 19. stor. keď jeho syn Jozef Brunsvik dal kaštieľ prestavať do jeho dnešnej klasicistickej podoby.
Dúbravica
Neskorogotický opevnený kaštieľ si dal postaviť rod Dúbravickovcov. Aj keď je teraz momentálne už v ruinálnom stave stále sú jasne viditeľné jeho gotické a renesančné architektonické prvky.
Fričovce
Renesančný kaštieľ s dvomi nárožnými vežami ukončenými atikou so sgrafitovou výzdobou si dal postaviť šľachtic Valent Bertholt v roku 1623. Sgrafitová výzdoba kotrá sa nachádza na atike je jedným z vrcholov umeleckej tvorby zač. 17. stor. v šariši.
Galanta - neogotický kaštieľ Eszterházyovcov
Pôvodný renesančný kaštieľ dal postaviť v roku 1633 Daniel a Pavol Eszterházy. Do jeho dnešnej neogotickej podoby ho dal úplne prestavať Jozef Eszterházy okolo roku 1860.
Galanta - renesančný kaštieľ, malý
Tento malý pôvodne renesančný kaštieľ si dal v roku 1600 postaviť František Eszterházy. Stál v areály so štyrmi nárožnými baštami obohnaný vodnou priekopou. V období baroka bol barokovo upravený.
Hronsek
Barokový kaštieľ so štyrmi nárožnými ryzalitmi valcového tvaru pochádza z roku 1775 a patril šľachtickej rodine Soó Géczi.
Hruboňovo
Tento dvojkrídlový kaštieľ dal postaviť pravdepodobne gróf Jozef Szlávy niekedy po roku 1671. Do barokovej podoby ho upravil barón Juraj Vajay v roku 1732.
Humenné
Na mieste pôvodného stredovekého hradu dal v roku 1650 Gabriel Drugeth vystavať veľkolepý štvorkrídlový "castell". Svoju barokovú podobu získal po prestavbe iniciovanej Štefanom Csákym niekedy po roku 1750.
Hurbanovo - Bohatá
Tzv. horná kúria patrí k najstarším stavbám v Bohatej. Dali si ju postaviť Krištof II. Ordódy spolu so svojovou manželkou Magdalénou už pred rokom 1730, ako svoje dočasné sídlo.
Hubice
Ukážkový klasicistický kaštieľ dal do jeho dnešnej podoby prestavať arcibiskup Juraj Szelepcsényi v roku 1830. Pri kaštieli stojí aj tzv. malý kaštieľ s centrálnym pôdorysom.
Jatov
Neveľký klasicistický kaštieľ sa nachádza na okraji dediny pri hlavnej ceste vedúcej do Senca. Síce je schátralý a potreboval by generálnu obnovu, stále je tu vidieť množstvo architektonických detailov.
Klátová nová Ves
Veľkolepý neobarokový kaštieľ dal v roku 1892 do jeho terajšej podoby prestavať barón Leopold Haupt-Stummer. Pôvodná baroková stavba bola sídlom rodiny Bačkády neskôr Marcibáni a Migazzi.
Lednicko-valtický areál - Apollónov chrám
Tento malý empírový zámoček sa nachádza cca 2,5 km od Ledníc v Lednicko-Valtickom arály nad Mlýnským rybníkom. Postavený bol v rokoch 1817 -19 viedenským architektom Jozefom Kornhauselom.
Lúčnica nad Žitavou
Neskorobarokový trokrídlový kaštieľ v Lúčnici nad Žitavou dala postaviť rodina Vassovcov niekedy v 2. tretine 18. storočia. Kaštieľ spolu s priľahlým parkom a neďalekým barokovým kostolom tvorí nezameniteľný historický areál.
Ostrá Lúka
Pôvodne renesančný kaštieľ si dal v roku 1636 postaviť Melichar Ostrolúcky. Postavený bol podľa plánov Abraháma Artza, ktorý bol Banskoštiavnický staviteľ a kamenár. V tomto kaštieli žila aj Adela Ostrolúcka.
Dolná Mičiná
Okolo roku 1570 dala rodina Mičinských postaviť nad dolným koncom obce Mičiná renesančný kaštieľ na mieste staršieho gotického sídla. Kaštieľ v Dolnej Mičinej je tipickým príkladom renesančného šľachtického sídla 16. stor.
Radvaň - kaštieľ Radvanských
Štvorkrídlový renesančný kaštieľ zo začiatku 16. storočia postavený pravdepodobne na starších gotických základoch s neskoršími stavebnými úpravami. Kaštieľ dala postaviť rodina Radvanských z ktorej najvýznamnejšej postavou bol asi Juraj Radvanský IV.
Dubník - Csúzyovský kaštieľ
Klasicistický kaštieľ Csúzyovcov v Dubníku vznikol prestavbou staršej neskororenesančnej stavby. Kaštieľ začali stavať okolo roku 1680 do dnešného pôdorysu "L". Klasicistickú podobu získal v rokoch 1819 - 23.
Hájna Nová Ves
Honosný renesančný štvorkrídlový kaštieľ situovaný v strede obce dala postaviť okolo roku 1610 pravdepodobne rodina Krušovských. Kaštieľ prešiel niekoľkými stavebnými úpravami v 19. stor. a historizujúcov prestavbou po ktorej dostal svoj dnešný romantický výraz.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

TOPlist