home pamiatky odkazy o stránke kontakt

 

 
Na tejto stránke sa nachádza pomerne slušné množstvo najmä našich hradov, zámkov, kaštieľov, hradísk kláštorov atď. Síce sa táto stránka už neaktualizuje, je stále dosť často navštevovaná všetkými čo zaujíma história spojená s našími kultúrnymi pamiatkami.
 
 
Výborná stránka venovaná hradom, zámkom, tvŕdzam, kostolom, rozhľadniam atď. najmä v čechách, ale aj v okolitých štátoch. Dobre prehľadná, s veľmi kvalitnými fotogalériami jednotlivých pamiatok, odbornými informáciami prístupe a umiestnení na mape. Naozaj odporúčam.
 
 
Stránka venovaná ranostredovekým kostolom na Slovensku postaveným najmä od 9. do 13. storočia. Návštevník tam nájde veľké množstvo vzácnych malých kostolíkov o ktorých možno ani neviete. K jednotlivým kostolom sú pridané okrem dobrého textu aj krásne fotografie, ktoré určite oslovia.
 
  Stránka venovaná našim slovenským hradom, hrádkom a zaniknutým hradiskám.  
 
Stránka o slovenských hradoch, zámkoch, kaštieľoch a kúriách. Informácie o pamiatkach sú dobré, ale so slabšou obrazovou prílohou.
 
 
Veľmi dobrá stránka o početnej skupine stredovekých vidieckych opevnených kostolov v Sedmohradsku (Transilvánii). Stránka mapuje dosť podrobne všetky zachované vidiecke opevnené kostoly v Transilvánii, ktoré sú charakteristické práve pre túto oblasť. Nevýhoda je, že stránka je po rumunsky a nie je anglická mutácia
 
 
Na tejto stránke sa nachádzajú historické diapozitívy z archívu Pamiatkového úradu SR. Historické zábery našich NKP (Národných Kultúrnych Pamiatok) zapísaných v ÚZPF (Ústredný zoznam pamiatkového fondu) ešte pred rokom 1930 a aj staršie. síce sú naskenované, ale v celkom dobrej kvalite samozrejme chránené autorským zákonom.
 
 
Oficiálna stránka nášho Pamiatkového úradu SR. Návštevník týchto stránok tam veľa pamiatok nenájde ale dozvie sa o práci PÚ SR a prístupe k ochrane nášho pamiatkového fondu.
 
    TOPlist