home pamiatky odkazy o stránke kontakt

TOPlist

 

 

 

 

 

 

  Hrady a zámky
Krásna Hôrka
Pôvodne ranogotický hrad z konca 13. storočia, výrazne renesančne prestavaný Františkom Bebekom po roku 1545. Stojí na sklanatom homoľovitom kopci a je krásnou dominantou celej Rožňavskej kotliny.
Slovenská Ľupča
Hrad vzinkol niekedy pred rokom 1250 a často hostil uhorských kráľov, ktorí chodili do okolitých lesov horného pohronia na poľovačky. Hrad prešiel niekoľkými prestavbami, ktoré mu vtlačili dnešnú podobu.
Bojnice
Jeden z našich najkrajších hradov sa nachádza na hornej Nitre, nad rovnomenným mestečkom v blízkosti mesta Prievidza. Hrad sa spomína v Zoborskej listine už v roku 1113.
Banská Štiavnica - Starý zámok
Jadrom opevneného mestského hradu bola pôvodne románska trojloďová bazilika, ktorá vznikla niekedy na začiatku 13. storočia prestavaná niekedy v pol. 16. storočia na protitureckú pevnosť.
Hardeg, Rakúsko
Tento nádherný ranogotický hrad sa nachádza v krásnej kopcovitej krajine ktorú formujú meandre rieky Dyje na hraniciach Rakúska s Českou Republikou.
Holíč
Významný stredoveký vodoný hrad, ktorý sa spomína už v roku 1217, prestavali pred rokom 1600 na modernú protitureckú pevnosť a v 18. storočí bol upravený v duchu tereziánskeho klasicizmu.
Niedzica, Poľsko
Hrad sa nachádza pár km za poľskými hranicami na miernom kopci nad riekou Dunajec. Pôvodne stredoveké jadro hradu bolo v renesancii rozšírené o dolný hrad.
Zvolen
Ako svoj poľovnícky zámok ho dal postaviť uhorský kráľ Ľudovít z Anjou najpravdepodobnejšie v rokoch 1370 - 1382, inšpirovaný architektúrou talianskych mestských kastelov.
Hlohovec
Pôvodne stredovký hrad bol už v roku 1275 sídlom hradného pohraničného komitátu. Neskoršie viac krát prestavaný do jeho dnešnej podoby. Zámok sa vypína na kopci južne od historického centra mesta.
Pezinok
Tento doteraz menej známy renesančný zámok vznikol prestavbou pôvodného stredovekého, vodného hradu, ktorého vznik siaha až do záveru 13. storočia. Nachádza sa na severnom okraji historického jadra mesta, obklopený zrekonštruovaným historickým anglickým parkom.