home pamiatky odkazy o stránke kontakt

TOPlist

 

 

 

 

 

 

 

Sakrálne pamiatky

Banská Belá - kostol sv. Jána evanjelistu
Pôvodne neskororománsky kostol postavený niekedy v 1. pol. 13. storočia (uvádza sa, že bol posvätený v roku 1243) prešiel v roku 1590 rozsiahlou stavebnou prestavbou.
Banská Štiavnica - kalvária
Na Ostrom kopci (alebo inak "Scharffenberg") týčiacim sa východne nad mestom Banská Štiavnica sa nachádza baroková kalvária postavená v rokoch 1744 - 51 podľa plánov jezuitu Franza Pergera.
Banská Štiavnica - kostol Panny Márie Snežnej
Jednoloďový neskorogotický cintorínsky kostol nachádzajúci sa pri Piargskej bráne dal postavť komorský gróf Erazmus Roessl. Presbytérium kostola je zaklenuté jedinečnou krúženou gotickou rebrovou klenbou.
Banská Štiavnica - kostol sv. Kataríny
Neskorogotický kostol stojí na južnom cípe Svätotrojičného námestia a bol postavený v rokoch 1488 - 1500. Hlavná loď je zaklenutá bohatou neskorogotickou rebrovou klenbou.
Bartošova Lehôtka - kostol sv. Jána Nepomuckého
Kostol bol postavený niekedy v 15. storočí na kopci týčiacom sa nad obcou. V roku 1732 bol barokovo prestavaný a spolu s jeho opevnením vytvára nádhernú kompozíciu.
Bratislava - dóm sv. Martina
História vzniku kostola siaha až do roku 1221 avšak kostol do jeho dnešnej podoby začali stavať až niekedy po roku 1320. Stavba bratislavského dómu prešla mnohými stavebnými úpravami a je jednou z najkrajších gotických pamiatok u nás.
Bratislava - Kaplnka sv. Jána evanjelistu
Je pristavaná k severnej stene františkánskeho kostola. Okolo roku 1360 ju dala postaviť bohatá rodina richára Jakuba podľa dávneho vzoru slávnej parížskej Sainte Chapelle.
Bartislava - ksotol sv. Alžbety, tzv. Modrý kostolík
Bol postavený v secesnom slohu v rokoch 1909 - 13 podľa projektu slávneho budapeštianskeho architekta Edmunda Lechnera.
Brno - Katedrála sv. Petra a Pavla
Počiatky tejto katedrály siahajú až do 11.-12. storočia, kedy na jej mieste stála románska kaplnka, neskôr v 2. pol. 12. storočia románska bazilika.
Bzovík - bývalý opevnený premonštrátsky kláštor
Pôvodne cisterciánske opátstvo, ktoré leží južne od obce Bzovík, bolo založené roku 1130. Neskôr v renesancii bol opevnený a zmenený na protitureckú pevnosť.
Čabraďské Podhradie - kaplnka
Klasicistickú kaplnku pod hradom Čabraď dal postaviť pravdepodobne posledný majiteľ hradu František Kohári.
Čerín - kostol sv. Martina
Malý jednoloďový ranogotický kostolík týčiaci sa na kopci nad obcou bol postavený na začiatku 14. storočia a je nádherným príkladom vidieckej ranogotickej sakrálnej architektúry na našom území.
Debno - gotický kostolík sv. Michala Archanjela, Poľsko
Stredoveký drevený kostolík pochádza zo začiatku 16. storočia. Vežu k nemu pristavali roku 1601. Celá stavba je vybudovaná z jedľovo smrekovcového dreva.
Devín - kostol sv. Kríža
Pôvodne ranogotický kostol postavený na starších základoch pochádza z obdobia okolo roku 1330. V roku 1677 neskororenesančne upravovaný.
Diakovce - kostol P. Márie
História vzniku kostola v Diakovciach sa viaže už k roku 1103, kedy už existovala kaplnka sv. Štefana. Veľký opátsky kostol aj s horným kostolom bol vysvätený v roku 1228.
Drážovce - kostolík sv. Michala
Malý románsky emporový kostolík pochádza pravdepodobne už z polovice 11. storočia. Je krásne postavený do krajiny a vytvára tak neopakovateľnú siluetu.
Hlohovec - františkánsky kostol a kláštor
Františkánsky kláštor je v Hlohovci doložený už v 15. storočí, ale dnešnú neskororenesančnú podobu nadobudol až v roku 1637.
Turčianske Jaseno - kostol sv. Margity Antiochijskej
Jednoloďový ranogotický kostol sa nachádza v časti Horné Jaseno v lone krásnej turčianskej kotliny. Pochádza z obdobia okolo roku 1300 a v interiéri sa nachádzajú vzácné gotické nástenné maľby.
Zolná - kostol sv. Matúša
Tento malý jednoloďový ranogotický kostol pochádza z 3. tretiny 13. storočia. Je jednou z najstarších a najmalebnejších sakrálnych stavieb v regióne. Výnimočný je rovnako stavebným vývojom ako aj gotickými nástennými maľbami, ktoré sa nachádzajú v interiéri.
Horná Mičiná - kostol sv. Michala Archanjela
Ranogotický jednoloďový kostolík, ktorý pochádza z konca 13. storočia. Patrí do skupiny malých vidieckych kostolíkov zvolenskej kotliny a dobou svjho vzniku je príbuzný napr. s kostolom v Čeríne alebo Ponikách.
 
1 2 >