home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Poniky - kostol sv. Františka Serafínskeho

Jeden zo skupiny malých ranogotických kostolíkov vo zvloneskej kotline, postavený v roku 1310. Kostol okrem svojej bohatej histórii má aj výnimočné architektonické hodnoty interiér vyzdobený gotickými nástennými maľbami.

Fotogaléria
       
celkový pohľad stav 2007
celkový pohľad stav 2011
severovýchodný pohľad na sakristiu
stav 2011
drevená zvonica pri kostole
neskorogotický portál na západnej fasáde
gotický portál na južnej stene lode s gotickou nástennou maľbou v tympanóne
interiér kostola
severná stena lode
výjav klaňania sa troch kráľov
sv. Juraj
zobrazenie zmŕtvychvstalého Krista
  výjav ukrižovania
detail klaňania sa troch kráľov
snímanie z kríža
nástenné maľby vo svätyni
rad apoštolov vo svätyni kostola
 
nástenné maľby na klenbe vo svätyni
neskorogotické pastofórium vo svätyni
južná stena svätyne
rad tzv. hlúpych panien na víťaznom oblúku
konzola vo svätyni
teraz hlavný neskorogotický krídlový oltár z r. 1512
neskorogotická (skôr už renesančná) tabuľová maľba na krídlovom oltári
nástenné maľby pripomínajúce tabuľový oltár v sakristii
neskorogotické stallum zo začiatku 16. storočia
renesančné stallum - lavica z 1. pol. 16. storočia
neskorogotická krstiteľnica (zač. 16. storočia) s barokovým vrchnákom z 18. stor.
 
gotické lavabo v sakristii
stav kostola pred obnovou 1970
interiér kostola pred obnovou 1970
pôdorys kostola
         

 

súvisiace stránky
www.kapucini.sk
 
 
tipy v okolí
rk. kostol v Čeríne
rk. kostol v Dúbravici
rk. kostol v Hornej Mičinej
rk. kostol v Zolnej
renesančný kaštieľ v Dúbravici
 
 

 

 

 

© Hispam.sk TOPlist