home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Sliač - kostol sv. Mikuláša

Ďalší z početnej skupiny malých vidieckych kostolíkov, ktoré sa nachádzajú vo Zvolenskej kotline. Postavený bol v roku 1263 v obci Hájniky (dnešná časť mestečka Sliač). Počas svojej existencie bol viac krát prestavovaný, avšak svoj ranogotický charakter si uchoval až doteraz.

Poloha a prístup

Kostolík sv. Mikuláša v Sliači sa nachádza v historickej miestnej časti "Hájniky", vedľa hlavnej cesty vedúcej zo Zvolena do Banskej Bystrice. Je dobre viditeľný a spolu s neďalekým renesančným kaštieľom tvorí historickú dominantu tejto obce. Pri kostole sa nachádza aj fara, takže interiér kostola je možné vidieť po dohode s p. farárom. Sv. omše v kostole bývajú každú nedeľu o 7:30 a 10:15, vo všedný deň o 18:00.

História

Názov tejto obce je pomenovaný od hájnikov kráľovských hôr, ktorý tu sídlili a strážili okolité kráľovské lesy. Obec sa prvý krát spomína už v diplome z r. 1250 a roku 1263 sa spomína aj tunajší chrám. Kostol pochádza z pol. 13. storočia (1263) a patrí do skupiny malých stredovekých vidieckych kostolov nachádzajúcich sa v okolí Zvolena a Banskej Bystrice. Architektúra kostola, ako aj niektoré architektonické detaily však naznačujú neskorší vznik kostola a to práve vďaka podobnostiam s okolitými kostolíkmi, ktoré vznikli v období 1. štvrtiny 14. storočia. Kostol bol pôvodne jednoloďová stavba s rovným trámovým stropom, ukončená polygonálnou svätyňou s rebrovou klenbou. V 15. storočí bol celý kostol goticky prestavaný a z týchto čias pochádza aj terajšia krížová rebrová klenba vo svätyni, ktorá nemá konzoly a rebrá zbiehajú priamo do steny; neskorogotický kamenný portál v tvare oslieho chrbta vedúci do sakristie a pravdepodobne aj pristavaná severná kaplnka (pôvodne karner). V roku 1668 v období renesancie (keď kostol patril evanjelikom) bola hlavná loď zaklenutá lunetovou hrebienkovou klenbou, ktorá dosadala na stredový kamenný pilier a vznikla drevená empora v tvare U. Niekedy v tomto období vznikla aj predsieň pristavaná pred hlavný južný portál. Prezrádza to najmä štuková výzdoba na klenbe predsiene a prekrížené hrebienky. Vo víťaznom oblúku bolo na priečnom tráme umiestnené súsošie Ukrižovania z roku 1692, ktorého sochy sú teraz umiestnené v kútovej nike vo svätyni. Slávik uvádza že v kostole boli aj krypty šľachtických rodín Bezegh a Soós. Práve rodine Bezeghovcov patril neďaleký renesnačný kaštieľ a je pravdepodobné, že táto rodina sa aj donátorsky podieľala na renesančných prestavbách kostola. Niekedy v 17. storočí pristavali ku kostolu renesančnú zvonicu, ktorej spodná časť je murovaná a vrchnú tvorí ihlancovitá strecha na drevených kozolách. K severnej kaplnke bol v roku 1804 pristavaný klenutý priestor, ktorý bol používaný ako sýpka. Na konci 19. storočia kostol neogoticky upravili. Začiatkom 20. storočia bol interiér kostola vymaľovaný významným slovenským maliarom J. Hanulom od ktorého pochádzajú všety nástenné maľby v lodi, svätyni a aj bočnej kaplnke.

Stojí za to si všimnúť
>> Architektúru kostola, ktorá je výsledkom niekoľkých stavebných úprav (gotických, renesančných, barokových) každá z nich mu niečo zanechala avšak kostol nikdy nestratil svoj stredoveký výraz.
>> Zaujímavé arch. stavebné detaily, ako napr. gotické kružby na oknách, kamenná rímsa v exteriéri svätyne, bohato profilovaný ranogotický vstupný portál, neskorogotickú klenbu vo svätyni ako aj v bočnej kaplnke, neskorogotický portál zaklenutý oslým chrbtom.
>> Renesančná lunetová klenba v hlavnej lodi, ktorá je zaklenutá na stredový kamenný pilier. Takéto riešenie klenby je typické na našom území pre spišské kostoly, ale v regióne stredného slovenska je to skôr unikát.
>> výmaľbu od známeho slovenského maliara Jozefa Hanulu zo zač. 20. storočia.
>> Ranobarokové sochy sv. Petra a Pavla na južnej stene svätyne, ktoré pochádzajú zo starého ranobarokové oltára a sochy P. Márie a sv. Jána z ranobarokového ukrižovania (pôvodne na priečnom tráme vo víťaznom oblúku) z roku 1692.
>> Barokový bočný oltár P. Márie z 1/4 18. storočia v severnej kaplnke.
>> Veľmi pozoruhodná je aj stavba renes. zvonice stojacej pri kostole, ktorá je v spodnej časti murovaná a vo vrchnej drevená. Táto stavba v sebe ukrýva aj jeden unikát, ktorým je jeden z najstarších a najväčších gotických zvonov u nás. Váži 5,1 tony a pochádza z roku 1313.
Literatúra a pramene
Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissmus. Bratislava, 2009
Slávik, J.: „ Dejiny Zvolenského evanjelického a. v. bratstva a seniorátu.“B. Štiavnica 1921
Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1968
Kol. autorov.: Hnuteľné pamiatky Stredoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. SUPSOP Banská Bystrica, 1970
 
Fotogaléria
       
okno svätyne s gotickou kružbou

pristavaná renesančná zvonica

rozetové okno na západnej fasáde
fragment historickej omietky s letopočtom 1659
ranogotický kamenný južný portál
renesančná hrebienková klenba v predsieni
svätyňa kostola
rebrová klenba vo svätyni
secesná výmaľba vo svätyni od J. Hanulu
ranobarokové sochy sv. Petra a Pavla
neskorogotický portál do sakristie
ranobarokové plastiky z Ukrižovania z r. 1692
renesančná klenba v lodi kostola s výmaľbou od J. Hanulu
pohľad do lode kostola
sv. Lukáš
barokový oltár v bočnej lodi
schéma hypotetického stavebného vývoja kostola, autor:M.Piatrov
 

 

súvisiace stránky
www.sliac.sk
www.apsida.sk
www.sliac.sk
 
 
tipy v okolí
rk. kostol v Zolnej
rk. kostol v Dúbravici
renesančný kaštieľ v Dúbravici
rk. kostol v Ponikách
rk. kostol v Čeríne
rk. kostol v Hornej Mičinej
 

 

 

© Hispam.sk TOPlist