home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Čerín - kostol sv. Martina

Malý jednoloďový ranogotický kostolík malebne sa týčiaci na kopci nad obcou bol postavený na začiatku 14. storočia a je nádherným príkladom vidieckej ranogotickej sakrálnej architektúry na našom území.

Fotogaléria
       
celkový pohľad od juhovýchodu
stav kostola v 2007
gotický portál na južnej stene lode
renesančná zvonica zo 17. storočia
malá gotická rozetka na západnej fasáde
interiér kostola
pohľad do lode kostola s barokovou emporou- stav 2007
severná stena svätyne
východná stena svätyne
výjav snímania z kríža
sv. Juraj
sv. Leopold
rad "hlúpych panien" na víťaznom oblúku
svorník vo svätyni
hl. oltár vo svätyni
neskorgotický zámok na dverách do sakristie
nrenesančné stallum pod emporou 1. pol 16. storočia
detail renes. stalla pod emporou
detail renes stalla pod emporou
renesančné stallum v lodi pri južnej stene
 
maľovaný pilier barokovej empory
detail tesárskeho spoju na empore
gotická krstiteľnica koniec 14. storočia
pôdorys kostola
 
         

 

súvisiace stránky
www.apsida.sk
www.polana.eu
bystrica.sme.ske
www.binderovci.sk
 
tipy v okolí
rk. kostol v Dúbravici
rk. kostol v Zolnej
rk. kostol v Ponikách
rk. kostol v Hornej Mičinej
renesančný kaštieľ v Dúbravici
 
 

 

 

 

© Hispam.sk TOPlist