home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Slovenská Ľupča - kostol Najsvätejšej Trojice

Pôvodne jednoloďový ranogotický kostol z 1. tretiny 14. storočia (1330) dal postaviť Zvolenský župan Donč. V roku 1615 bol renesančne upravený, kedy vzniklo dnešné trojlodie s nádhernou štukovou rebrovou klenbou.

Poloha a prístup

Slovenská Ľupča sa nachádza na Horehroní cca 15 km severovýchodne od Banskej Bystrice na južnom úpätí Nízkych Tatier pri hlavnom cestnom ťahu z Bystrice do Brezna. Obec je vďaka siluete známeho stredovekého hradu na kopci nad dedinou, neprehliadnuteľná. Kostol sa nachádza v strede obce na južnej strane od hlavnej cesty. Vedľa kostola sa nachádza aj historická budova fary, kde si môžete po dohode s p. farárom dohodnúť aj obhliadku interiéru. Sv. omše v kostole bývajú každý deň o 17:30 a v nedeľu o 9:00.

História

Mestečko Zvolenská Ľupča (tak sa pôvodne volala) sa prvý krát spomína už v roku 1250, ako majetok tunajšieho hradu. Od roku 1330 to bolo už mestečko so zníženými povinosťami voči Ľupčianskemu panstvu. V tomto roku dal pre túto obec postaviť dnešný ranogotický kostol (vtedy kostol Sv. Ducha) Zvolenský župan Donč Z pôvodného stredovekého kostola pochádza svätyňa zaklenutá dvomi poľami gotickej rebrovej klenby s veľmi pozoruhodnými a vzácnymi konzolami. Sieňový trojloďový priestor kostola vznikol pri renesančnej prestavbe roku 1615. O túto úpravu sa pričinil vtedajší majiteľ Ľupčianskeho hradu Gašpar Tribell, ktorý si dal v tom istom období (1611 - 1620) pristavať k presbytériu kostola pohrebnú kaplnku, kde odpočíva s celou jeho rodinou. Neskôr kostol prešiel ešte niekoľkými úpravami, ale jeho architektonický výraz sa veľmi nezmenil. V 19. storočí bol interiér kostola neogoticky upravený. Z tohto obdobia pochádza aj hlavný oltár spolu s bočnými oltármi, "sedes" kreslo pre kňaza, organ a pod.

Stojí za to si všimnúť
>> Mnohorakosť tejto stavby. Zatiaľ čo svätyňa kostola je postavená v rannogotickom slohu s mnohými veľmi dobre prepracovanými archit. detailami, celá loď kostola spolu s vežou je postavená v renesančnom slohu a takisto má svoje umeleckohistorické hodnoty.
>> Pozoruhodné gotické arch. detaily vo svätyni, ako svorníky (podobný vzor je použitý aj na kostole v Selciach), rebrová klenba, neskorogotické pastofórium z prelomu 15. a 16. stor. s pôvodnou kovanou mriežkou a gotickým zámkom, gotické kružby v oknách. Asi najväčšou výnimočnosťou tohto objektu sú zväzkové gotické prípory ukončené veľmi zaujímavými kolienkovými konzolami s diamantovým dekorom. Prípory na južnej stene dosadajú na konzolu v tvare ľudskej hlavy.
>> Zaujímavú renesančnú sieťovú rebrovú klenbu v lodi kostola, ktorá pochádza z roku 1615 (datovanie je na jednej štukovej kozole vedľa víťazného oblúku). Spracovanie štukových detailov tejto klenby jej dodáva vysokú umeleckohistorickú hodnotu.
>> Pohrebnú renesančnú kaplnku s rodinnou hrobkou rodiny Tribellovcov, ktorá je pristavaná k svätyni kostola zo severovýchodnej strany.
>> Renesančné epitafy nachádzajúce sa v stene pri vchode do kostola.
Literatúra a pramene
Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissmus. Bratislava, 2009
Slávik, J.: „ Dejiny Zvolenského evanjelického a. v. bratstva a seniorátu.“B. Štiavnica 1921
Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1968
Kol. autorov.: Hnuteľné pamiatky Stredoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. SUPSOP Banská Bystrica, 1970
 
Fotogaléria
       
juhovýchodný pohľad diaľkový pohľad na kostol z hradu svätyňa gotické okno s kružbou interiér kostola
gotická klenba vo svätyni klenák vo svätyni renesančná klenba v hlavnej lodi organová empora trojlodie kostola
renesančná klenba z roku 1615 detail renes. klenby s letopočtom 1615 gotická konzola vo svätyni gotické pastofórium pôvodná neskorogotická mriežka na pastofóriu
       
renesančné epitafy v podveží kostola        

 

súvisiace stránky
www.hradlupca.sk
 
 
 
tipy v okolí
hrad Slovenská Ľupča
rk. kostol v Dúbravici
renesančný kaštieľ v Dúbravici
rk. kostol v Ponikách
rk. kostol v Čeríne
rk. kostol v Hornej Mičinej
 

 

 

© Hispam.sk TOPlist