home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Dubník

Klasicistický kaštieľ Csúzyovcov v Dubníku vznikol prestavbou staršej neskororenesančnej stavby. Kaštieľ začali stavať okolo roku 1680 do dnešného pôdorysu "L". Klasicistickú podobu získal v rokoch 1819 - 23. V tomto kaštieli určitú dobu prebýval aj významný český
historik František Palacký.

Poloha a prístup

Obec Dunbík sa nachádza na juhozápadnom Slovensku v podunajskej nížine, presnejšie 20 km východne od Nových Zámkov. Kaštieľ je situovaný v severnej časti obce pri hlavnej ceste vedúcej z Rúbane do Jasovej. Keďže stojí hned pri hl. ceste je veľmi dobre viditeľný a pri prejazde dedinou je neprehliadnuteľný. V kaštieli je nainštalovaná expozícia dobového nábytku a prehliadky sa dajú dohodnúť aj telefonicky cez majiteľa kaštieľa. (Príde tam pani, ktorá to má nastarosti a otvorí vám). Konkrétny kontakt zistím v najbližšej dobe...

História
Obec sa prvýkrát spomína už v roku 1236 pod menom Chus. Pôvodne to bol kráľovský majetok a vlastníkom obce bol rod Szemere. V roku 1414 sa ako vlastník obce spomína už Mihály Csúzy. Rodina Csúzyovcov žila v obci už od roku 1270 a pôvodná gotická kúria bola postavená na okraji dediny. Po zažehnaní tureckého nebezpečenstva začal okolo roku 1680 Pál Csúzy spolu s manželkou stavať prízemnú budovu pôvodného neskororenesančného kaštieľa. Stavba bola v baroku niekoľkokrát prestavovaná drobnými stavebnými úpravami, pri ktorých vznikla aj dnešná vstupná hala s okrúhlou kupolou na ktorej sa nachádza aj neskorobaroková maľba s mytologickým výjavom. Do klasicistickej podoby ho dal prestavať na konci 18. storočia Žigmund Csúzy. Vtedy vznikla aj hlavná fasáda s jej charakteristickým portikom. Kaštieľ v priebehu 19. a 20. storočia patril stále rodine Csúzyovcov až do roku 1945. Po vojne bol viac krát prestavaný na rôzne účely: byt školníka, pekáreň, sklenárstvo. V roku 1985 ho získal do vlastníctva Popradský štátny podnik na výrobu vagónov (Vagónka), avšak kaštieľ nevyužívali a tak začal chátrať. V dezolátnom stave ho v roku 1998 kúpilo vydavateľstvo KT (Komárňanské Tlačiarne), ktoré ho zreštaurovalo a využíva ho do dnes na spoločenské účely ako aj menšie múzeum..
Stojí za to si všimnúť
>> hlavná fasáda zo vstupným stĺpovým portikom je výnimočne dobre zachovalým príkladom klasicistickej architektúry menších šľachtických sídel.
>> tento malý kaštieľ je jedna z mála pamiatok, ktoré mali šťastie na vlastníka, ktorý ho nenechal spadnúť ale ho citlivo zreštauroval
>> fakt že rodina Csúzyovcov, ktorá žila v tomto kaštieli mala veľmi blízky vzťah s významnou osobnosťou českých dejín Františkom Palackým. Ten priamo v kaštieli niekoľko rokov býval a bol súkromným učiteľom Csúzyovských detí.
>> v kaštieli sa nachádza malá expozícia venovaná práve osobnosti F. Palackého a miestnosti hlavného krídla sú vybavené historickým nábytkom prevažne z obdobia druhej pol. 19. stor. a tiež secesným nábytkom.
>> na strope vstupnej kruhovej haly sa nacádza menšia zreštaurovaná nástenná z obdobia výstavby kaštieľa
 
Literatúra a pramene
Szénáss, A.: Dubník. Malá vlastivedná knižnica, Komárno, KT 2011
Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1968
Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissmus. Bratislava, 2009
Fotogaléria
       
pôvodná kovaná brána
pohľad zo severovýchodu
kruhová vstupná hala veľká spoločenská sála jedna z miestností v hlavnom krídle
jeden zo salónov zariadený dobovým nábytkom z konca 19. stor. sofa z polovičky 19. storočia historická knižnica v kaštieli secesný príborník novodobé historizujúce zariadenie severného krídla
       
izba Františka Palackého        
         

 

názov NKP: kúria
vznik: 1680; 1819-23
sloh: klasicizmus
č. ÚZPF:
11352/1

súvisiace stránky
www.obec-dubnik.sk
www.wikipedia.org
www.dvoryokolie.sk
 

tipy v okolí
kostol v Kravanoch nad Dunajom
kaštieľ v Brhlovciach
kúria v Hurbanove
kaštieľ v Lúčnici nad Žitavou
most v Novej Vsi nad Žitavou
 

 

 

 

© Hispam.sk TOPlist