home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Ják - kostol sv. Juraja

Táto monumentálna románska bazilika bola postavená v rokoch 1220 - 1256 (rok vysvätenia kostola). Kostol bol súčasťou bývalého benediktínskeho kláštora, ktorý sa však do dnešných dní nezachoval. Ide o jednu z najlepšie zachovaných románskych pamiatok v Maďarsku s vysokou umeleckohistorickou hodnotou.

Poloha a prístup

Obec Ják sa nachádza neďaleko rakúskych hraníc cca 10 km južne od mesta Szombathely. K samotnému kostolu vás navedú turistické informačné tabule ale vďaka jeho rozmerom je dobre viditeľný už z ďaleka. Oproti kostolu cez cestu je kancelária kde sa dá vybaviť vstup do baziliky a aj neďalekej románskej rotundy, ktorá tiež stojí za pozretie.

História

Kostol a kláštor benediktínov v Jáku založil v roku 1214 Marthinus Magnus, jeden z členov tunajšej bohatej šľachtickej rodiny. Výstavba kláštorného kostola trvala až do roku 1256 - kedy bol slávnostne vysvätený panonhalmským biskupom. Celý kostol stavali v troch stavebných fázach. Už v prvej etape mal kostol 5 pilierov oddelených polkruhovými oblúkmi a rovný drevený strop. Z finančných dôvodov však bola stavba prerušená a plány sa zmenili. V druhej etape sa pri výstavbe kostola rátalo s jeho zväčšením, kedže počet benediktínov v kláštore narástol. Počas tejto etapy vznikol aj hlavný vstupný portál s figurálnou výzdobou, ktorého autorstvo sa pripisuje pravdepodobne zahraničným majstrom. Práce na kostole v roku 1241 prerušilo obliehanie tatárskym vojskom. Po tureckých nájazdoch v roku 1532 bol kostol aj kláštor vážne poškodený. Po tomto obliehaní sa do kláštora ešte vrátilo zopár mníchov, avšak v roku 1562 už kláštorný život v Jáku úplne zanikol. Už ako opustenú budovu ju roku 1576 občania zapálili. Značne poškodený kostol od úderu blesku dal opraviť opát Ferenc Folnay v rokoch 1660 - 1666. Medzi rokmi 1733 - 35 boli veže kostola ukončené barokovými cibuľami, ktoré v roku 1785 boli ťažko poškodené víchricou a miesto nich ich nahradili dnešnými murovanými ihlancovými strechami. Posledná najvýznamnejšia prestavba kostola prebehla medzi rokmi 1896 - 1904 podľa plánov Frederika Schuleka. Išlo v podstate o puristickú úpravu objektu odstránením všetkých barokových zásahov a snahou navrátiť stavbe jej prvotný románsky vzhľad. Táto "rekonštrukcia" mala za úlohu 2 ciele: zbaviť sa vplyvu baroka a renovovať, alebo úplne nahradiť poškodené články. V roku 1980 bola na kostole vykonaná celková obnova. Kostol je momentálne prístupný návštevníkom a konajú sa v ňom aj bohoslužby.

Stojí za to si všimnúť
>> Celá stavba skrýva v sebe neobyčajné čaro a dýcha zvláštnou atmosférou. Je to aj tým že ide o jednu z najvýznamnejších a nejlepšie zachovaných románskych pamiatok nie len v Maďarsku.
>> Vynikajúcu sochársku prácu stredovekých umelcov na veľkom množstve architektonických článkoch ako v interiéri, tak aj v exteriéri.
>> Určite najvýznamnejším umelecko-remeselným prvkom celého kostola je jeho západné priečelie so vstupným portálom. Ústupkový románsky portál je bohato členený sochárskou výzdobou a zdobený geometrickým ornamentom "normandského" typu. Práve v prevedení tohto portálu môžeme nájsť paralelu aj s našim portálom v Iliji pri Banskej Štiavnici (pozri tu). Zaujímavosťou je aj to, že spodné tri archivolty majú ešte polkruhový oblúk, avšak ostatné už lomený gotický. Nad portálom sa nachádza socha Krista s 12 apoštolmi. Po oboch stranách portálu tvoria pätky posledných stĺpov kamenné sochy dvoch levov. Na celej západnej fasáde sa nachádza viacej sochárskych prvkov so zoomorfným motívom.
>> Keďže kláštorný kostol v stredoveku nesmel slúžiť ako farský, postavili v roku 1250 vedľa opátskeho kostola románsku kaplnku sv. Jakuba.
Literatúra a pramene
 
Fotogaléria
       
západná fasáda (vestverk) neskororománsky hlavný portál detail hl. portálu sochárska výzdoba archivolt už skoro rozpadnuté drevené lešenie
soch. výzdoba hlavnej apsidy juhovýchodný pohľad južný portál detail slepej arkády s oblúčkovým vlysom interiér kostola
klenba hlavnej lode klenba pod západnou emporou neskororománsky klenák neskororománska hlavica s figurálnym motývom pohľad do vedľajšej lode
       
románska kaplnka sv. Jakuba, 1250        

súvisiace stránky
www.jak.kornyeke.hu
 
tipy v okolí
 
 
 
 
 
 

 

 

© Hispam.sk TOPlist