home pamiatky odkazy o stránke kontakt

Lančár - kostol sv. Michala Archanjela

Neskororenesančný kostol v Lančári je postavený na kopci nad dedinou na mieste staršieho stredovekého kostola. Dnešný kostol pochádza z polovice 17. storočia a obohnaný je renesančným opevnením s hranolovou vežou. V interiéri sa nachádza pôvodný barokový invetár spolu so štukovou a maliarskou výzdobou.

 

 

Fotogléria
diaľkový pohľad celkový pohľad na areál kostola renesančná veža opevnenia juhovýchodný pohľad na kostol barokové okno s kamennou šambránou
hlavný oltár neskororenesančná klenba vo svätyni baroková výmaľba s pôvodnou štukovou výzdobou vo svätyni baroková maľba posledného súdu pohľad do lode kostola
baroková výmaľba na víťaznom oblúku kríženie lodí s barokovou kazateľnicou organová empora priestor pod organovou emporou barokový Boží hrob
barokový oltár v bočnej lodi klenba s barokovými maľbami nad krížením lodí maľovaná južná empora s barokovou výmaľbou baroková maliarska výzdoba na južnej empore klenba v sakristii
     
barokový paramentár v sakristii nika na lavabo v sakristii      
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

súvisiace stránky
 
 
 
 
 

 

tipy v okolí
 
 
 
 
 
 
 

 

 

© Hispam.sk TOPlist